23
2020
May

Naturdag um Neihaischen

10:00

Neihaischen

Mir proposéieren Iech en Dag am Besch um Neihaischen, a Kooperation mat der NativeVillage-Ekipp. Mir organiséieren fräi Atelieren an eng Navette vun der Mënsbecher Gare aus. Dir braucht just mat äre Wëllefcher dohin ze kommen an eppes ziesse matzebréngen! Mir freeën eis op Iech!