Umellung fir de Wëllefchers-Rally 2018

D’Umellunge fir de Rally, de 6. Mee zu Suessem lafen un!

Schéckt pro Ruddel eng Mail op “” a sot him direkt wéi ee Grupp dir sidd! Da gitt dir geschwenn zeréckkontaktéiert!